برو به محتوای اصلی
سوال
آموزش
ناشناس
سال گذشته پرسیده شده

آموزش کودکان و دانش‌آموزان نابینا چگونه است؟

من کجام؟ اینجا کجاست؟

در جوابکو می‌تونید در مورد هر موضوعی سوال کنید، به سوالای بقیه جواب بدید و تجربه‌تون رو به اشتراک بگذارید!

پویا عبدی
مشاور روانشناس

توجه داشتن به تفاوت‌های فردی در کلاس و آموزش انفرادی 

معلم باید همه تفاوت‌های فردی دانش آموز نابینا از جمله میزان نارسایی نابینایی، سن وقوع نابینایی، سوابق و وضعیت خانوادگی، تفاوت‌های هوشی، مسائل و ویژگی‌های فردی کودک را در نظر داشته باشد.

تدارک اشیاء و وسایل ملموس در برنامه‌‌های آموزش کودکان نابینا

اغلب، افراد نابینا اطلاعات و دانش خود را به وسیله شنیدن و لمس کردن کسب می‌کنند. به همین دلیل لازم است که در زمان آموزش از اشیاء و وسایلی که قابل لمس باشد استفاده شود و در اختیار آن‌ها قرار بگیرد.

توجه به جامعیت برنامه‌های آموزشی 

مربی برای آشنا کردن دانش آموزان نابینا، با مسائل و واقعیت‌های محیط خارج باید برنامه‌های آموزشی هماهنگ و یک‌پارچه تدارک ببیند و به رابطه امور نسبت به یکدیگر توجه داشته باشد. 

منبع: آموزش کودکان نابینا | ضرورت و اهمیت آموزش برای کودکان نابینا۱۳۶