برو به محتوای اصلی
باسط رستمی
همبنیان گذار نوین توریسم
سال گذشته پرسیده شده

به نظرتون یه هدیه سازمانی چه ویژگی‌هایی می‌تونه داشته باشه؟

من کجام؟ اینجا کجاست؟

در جوابکو می‌تونید در مورد هر موضوعی سوال کنید، به سوالای بقیه جواب بدید و تجربه‌تون رو به اشتراک بگذارید!

علی محمدپور
Senior Computer Network and Systems Engineer

- متناسب با مخاطب باشه (سن، مقام، میزان و کیفیت ارتباط، عقاید و علایق)
- کاربردی باشد.

- نشانی از شما در آن نهفته باشد و یا حداقل پیام با مفهومی از سوی شما را برساند و فقط یک هدیه نباشد.

 

ساده، لوازمی که به محیط کار مربوط میشه (یعنی زیاد شخصی نباشه) و همراه با یک نامه‌ی تبریک.