برو به محتوای اصلی

انواع فوبیا خاص کدامند؟

ناشناس

من کجام؟ اینجا کجاست؟

در جوابکو می‌تونید در مورد هر موضوعی سوال کنید، به سوالای بقیه جواب بدید و تجربتون رو به اشتراک بگذارید!

پویا عبدی ، مشاور روانشناس

 به طور کلی فوبیا‌های خاص به پنج طبقه عمده تقسیم می‌شوند:

1- فوبیای حیوانات مانند گربه، سوسک، عنکبوت و...  

2- فوبیای محیط‌های طبیعی مانند فوبی طوفان، فوبی ارتفاعات و...

3- فوبیای خون، جراحت و تزریق

4- فوبیای اعمال و فرایند‌ها مانند فوبی رانندگی، فوبی پرواز، بودن در آسانسور و سایر فوبی مکان‌های بسته و...

5- هراس از موقعیت‌های اجتماعی یا فوبیای اجتماعی

منبع: فوبیای خاص | فوبی خاص | اختلال ترس‌های خاص۴

۵