برو به محتوای اصلی
ناشناس
سال گذشته پرسیده شده

انواع فوبیا خاص کدامند؟

من کجام؟ اینجا کجاست؟

در جوابکو می‌تونید در مورد هر موضوعی سوال کنید، به سوالای بقیه جواب بدید و تجربه‌تون رو به اشتراک بگذارید!

پویا عبدی
مشاور روانشناس

 به طور کلی فوبیا‌های خاص به پنج طبقه عمده تقسیم می‌شوند:

1- فوبیای حیوانات مانند گربه، سوسک، عنکبوت و...  

2- فوبیای محیط‌های طبیعی مانند فوبی طوفان، فوبی ارتفاعات و...

3- فوبیای خون، جراحت و تزریق

4- فوبیای اعمال و فرایند‌ها مانند فوبی رانندگی، فوبی پرواز، بودن در آسانسور و سایر فوبی مکان‌های بسته و...

5- هراس از موقعیت‌های اجتماعی یا فوبیای اجتماعی

منبع: فوبیای خاص | فوبی خاص | اختلال ترس‌های خاص۸