برو به محتوای اصلی
زهرا باغبان
معمار و طراح داخلی

شرایط نگهداری گل سانسوریا در خانه:

  • گیاه سانسوریا در نور کم نیز به خوبی رشد می‌کند اما در نور کامل و غیر مستقیم بهترین شرایط برای نگهداری گیاه مهیا میگردد. در نور کم برگ‌های گیاه رنگ پریده می‌شوند.
  • گیاه سانسوریا طیف گسترده‌ای از دما را تحمل می‌کند و حتی قادر به تحمل دمای زیر ۱۰ درجه سانتیگراد نیز می‌باشد. این گیاه بهترین رشد را در دمای ۳۰-۲۰ درجه سانتیگراد خواهد داشت. توصیه می‌شود در زمستان نیز دمای مطلوب محیط رشد گیاه را فراهم نمایید.
  • سانسوریا به آب زیادی نیاز ندارد. در تابستان هفته‌ای ۲-۱ مرتبه و در زمستان هر ۲-۳ هفته یک مرتبه آبیاری کافی است. در صورتی که گیاه بیش از اندازه آبیاری شود بر روی برگ‌ها زخم‌های قهوه‌ای رنگی بوجود می‌آید و امکان پوسیدن برگ‌ها از قسمت پایین و در نزدیکی سطح خاک وجود دارد. البته تحمل خشکی زیاد نیز باعث چروکیدگی برگ‌ها می‌شود.
گل سانسوریا را چگونه باید در خانه نگهداری کرد؟
  • می‌توان در طی فصل رشد و به شکل ماهیانه از کودهای مخصوص گیاهان آپارتمانی استفاده کرد. در کوددهی گیاه اگر زیاده‌روی شود برگ‌های جدید نرم خواهند شد و به دلیل عدم استحکام خمیده می‌شوند. بهترین میزان مصرف کود، هر دو هفته یکبار مطابق دستور کودهای زینتی موجود در بازار است.
  • بهترین خاک برای این گیاه خاک کمپوست است. به طور کلی خاک با بافت متوسط که زهکش مناسبی نیز دارد محیط خوبی برای رشد این گیاه فراهم می‌کند.
  • تعویض گلدان را می‌توان هر ۳-۲ سال انجام داد. به طور کلی گل سانسوریا، گلدان کوچکتر را بر بزرگ ترجیح میدهد، هنگام تعویض گلدان، خاک اطراف ریشه و به طور کلی خاک گلدان را با فشار دست متراکم کنید.
  • هر دو تا سه هفته یکبار برگ‌های غبارآلود را با پارچه و با اسفنج مرطوب تمیز کنید.
۶
نمایش سوال