برو به محتوای اصلی
پویا عبدی ، مشاور روانشناس

1- کتک خوردن از والدین

کتک خوردن دائمی کودک از والدین خود، قبح این کار را در چشم کودک می‌شکند و او فکر می‌کند کتک زدن کار بدی نیست. مخصوصا زمانی که با خود می‌گوید پدر و مادری که مرا دوست دارند مرا کتک می‌زنند، پس دوست داشتن و کتک زدن با هم تناقضی نخواهد داشت. تنبیه بدنی کودکان می‌تواند عوارض بدتری نیز داشته باشد. 

2- جلب توجه

برخی از کودکان، برای جلب توجه کتک می‌زنند. چرا که طبق تجربه هر بار که کسی را کتک می‌زند، به او توجه می‌شود؛ خواه این توجه مثبت باشد یا منفی، برای او مهم در معرض دید بودن است.

3- عصبانیت

کودک برای تخلیه هیجانات و خشم خود راه‌های زیادی بلد نیست، اولین چیزی که به ذهنش می‌رسد جیغ کشیدن، سر و صدا کردن یا درگیری و کتک زدن است. عصبانیت، شایع‌ترین مشکل کودکان و بیانگر دردها و ناکامی‌هایی است که ناشی از ناتوانی کودک می‌باشد.

4- تشویق کودک به کتک زدن

بسیار شنیده‌ایم که والدین، کودک را تشویق به کتک زدن می‌کنند. با اصطلاحاتی مثل اگر زد تو هم بزن، آفرین قهرمان، یا تشبیه فرزند به کودکی پدر، در بسیاری از مواقع علت دست به زن داشتن کودکان 2 ساله می‌باشد.

5- عدم محبت یا محبت بیش از حد

کمبود محبت یا لوس کردن بیش از حد کودک، باعث می‌شود که کودک از والدینش حرف‌شنوی نداشته باشد. هر دو سبک تربیتی آسیب‌هایی را به کودک می‌زند که در بزرگسالی نمایان‌تر می‌شود.

6- راه دستیابی به خواسته‌ها

اگر کودک فقط یک بار با این رفتار، به خواسته خود برسد، آن را یاد گرفته و تکرار خواهد کرد. اگر هر بار خواسته‌های او را پس از کتک زدن برآورده کنید، در واقع به او یاد می‌دهید که با کتک زدن به خواسته‌هایش برسد.

7- مشاهده

کودکان، از طریق مشاهده و تقلید یاد می‌گیرند، بنابراین اگر در تلویزیون، در خانه و یا در اطرافیان چنین چیزی را مشاهده کند، قطعا یاد خواهد گرفت.

منبع: علل و راه‌های جلوگیری از دست بزن داشتن در کودکان 2 ساله۸

۲
نمایش سوال