برو به محتوای اصلی
مسعود صباغی ، موسس سایت ساز وبزی

قطعا کارآفرینی.

کارآفرینی باعث رشد اقتصادی ایران و آینده بهتر برای همه میشه.

۴
سورنا
چه نوع کارآفرینی الان در بازار امروز اقتصادی ایران قابل اجراست با توجه به مثالی که در ارتباط با محدودیت مالی زده شد؟!
نمایش سوال
پاسخ‌های دیگر مسعود صباغی