برو به محتوای اصلی
محسن
سال گذشته پرسیده شده

متضاد کلمه‌ی متراکم چیست؟

من کجام؟ اینجا کجاست؟

در جوابکو می‌تونید در مورد هر موضوعی سوال کنید، به سوالای بقیه جواب بدید و تجربه‌تون رو به اشتراک بگذارید!

هم معنیش میشه مثلا پرپشت و انباشته و روی هم جمع شده و ...

متضادش هم میشه کم پشت و رقیق و تنک و ...

متراکم یعنی تجمع و به هم فشرده شدن متضادش هم میشه

پخش شدن 

کم پشت

رقیق

و...