برو به محتوای اصلی
مسعود صباغی ، موسس سایت ساز وبزی

بنده پیشنهاد میکنم دست به آدرس انگلیسی نزنید.

در عوض example.ir۱۵ را برای فارسی بگیرید.

یا اینکه محتوی انگلیسی بگذارید سر جاش بمونه. صفحه اول انگلیسی را /en کنید

و بقیه صفحات بگذارید به همون حالت قبل بمونه و برای فارسی /fa را ایجاد کنید.

برای ورود هم یا انتخاب زبان بیاد صفحه اول یا اینکه ریدارکت بشه به فارسی.

۲
نمایش سوال
پاسخ‌های دیگر مسعود صباغی