برو به محتوای اصلی
پویا عبدی
مشاور روانشناس

قوانین پوششی وضع کنید.

اتاق‌ها و وسایل را به صورت مشخصی تقسیم کنید.

زمان تنهایی خودتان و همسرتان را برای آنها مشخص کنید.

از کلیدهای انعطاف‌پذیری، صبر، عشق و درک استفاده کنید.

از تشویق‌ها بجای تنبیه‌ها استفاده کنید.

محیط‌های مشترک بسازید.

منبع: زندگی با خواهر و برادر ناتنی۱۴

۲
نمایش سوال