برو به محتوای اصلی
مسعود صباغی ، موسس سایت ساز وبزی

خواستن توانستن هست.

یک استارت‌آپ موفق خارجی که اسمش یادم رفته، موسسش ۵۰ سالگی رفته بود برنامه‌نویسی یاد گرفته بود و خودش راه‌اندازی کرده بود.

۳
نمایش سوال
پاسخ‌های دیگر مسعود صباغی