برو به محتوای اصلی
پویا عبدی
مشاور روانشناس

از جمله نشانه‌های مردسالاری۱۲ می‌توان به موارد زیر اشاره داشت:

  1. استفاده از انواع خشونت۷ علیه زنان
  2. ممانعت از ارتباط زنان با جامعه و محدود و محصور کردن آن‌ها در منزل
  3. عدم اجازه به داشتن استقلال نسبی برای زنان توسط مردان خانواده (شغل، درآمد، دوستان و...)
  4. عدم پذیرش نظر زن در اداره امور
  5. بی‌توجهی به حقوق مادی و معنوی زن
  6. اصرار مرد برای به دوش کشیدن تمام مسئولیت‌ها و تحمل فشار غیرمنطقی
۴
نمایش سوال