برو به محتوای اصلی
محسن

اگر دو متن را می‌خواهی با هم مقایسه کنی پیشنهاد می‌کنم هر دو متن را داخل دو فایل Word مجزا ذخیره کن و با ابزار Compare در برنامه‌ی Word با هم مقایسه کن.

اگر می‌خواهی دو سلول مشابه را پیدا کنی می‌توانی از ابزار Highlight Duplicate که سلول‌های مشابه در یک ستون را نشان می‌دهد استفاده کنی. اگر توضیح بیشتری می‌خواهید لطفا بفرمائید من در خدمتم.

۵
نمایش سوال
پاسخ‌های دیگر محسن