برو به محتوای اصلی
محسن

در محیط CMD فرمان زیر را وارد کن:

wmic CPU get /format:list

گزینه‌ی "NumberOfCores" تعداد هسته‌های واقعی را نشان می‌دهد.

منبع: علم فردا۲۷

۹
نمایش سوال
پاسخ‌های دیگر محسن