برو به محتوای اصلی
مسعود صباغی

شما اول باید ببینید بودجه‌تون چقدر هست. اگر بودجه کمی دارید فروشگاه اینترنتی راه‌اندازی کنید۳۶ و اگر بودجه بالاتری دارید به سراغ فروشگاه فیزیکی برید.

در هر دو حالت برای اینکه فروش خوبی داشته باشید باید سعی کنید رابطه خوبی با مشتریانتون برقرار کنید تا بتوانید فروش بلند مدت خودتون را تضمین کنید. توصیه میکنم مقاله ایجاد وفاداری مشتری۳۱ را مطالعه کنید.

۷
نمایش سوال