برو به محتوای اصلی
یلدا احمدی مقدم ، کارشناسی مترحمی زبان انگلیسی- مدرس خوشنویسی خط شکسته نستعلیق و نستعلیق- مدرس خوشنویسی انگلیسی در خطوط ایتالیک-گوتیک-کاپرپلیت

من هم از سایت https://forvo.com۳۶ استفاده می‌کنم. کتاب فرهنگ گزیده‌ اعلام شرقی در منابع غربی اثر صالح طباطبایی کتاب خوبیست.

البته اگر از دیکشنری‌های معتبر مانند آکسفورد استفاده کنید، بهتر است.

۴
شقایق نبی‌بخش
سایت خیلی خوبی هست.
نمایش سوال
پاسخ‌های دیگر یلدا احمدی مقدم