برو به محتوای اصلی
داود متولی زاده ، موسس شرکت هلینوس-دکتری هوش مصنوعی-رباتیکز

تا جایی که دانش من هست جوابتون خیر هست برای موارد تست امنیت و تست هک از ابزار‌هایی دیگه که در رابطه با این کار هست استفاده میشه.

این‌ها تنها ابزار برنامه‌نویسی هست. ممکنه در این‌ها باگی نوشته بشه توسط برنامه‌نویس که منجر به هک بشه اما ابزار این کار نیستند.

۸
نمایش سوال