برو به محتوای اصلی

تعریف علمی از زمان: فیزیک‌دانان زمان را به عنوان پیشرفت حوادث۲۱۸ از گذشته تا حال حاضر و به آینده تعریف می‌کنند؛ اساسا، اگر یک سیستم بدون تغییر باشد، بی‌انتها است. زمان را می‌توان چهارمین بعد از واقعیت دانست، که برای توصیف وقایع در فضای سه بعدی استفاده می‌شود. این چیزی نیست که ما بتوانیم آن را ببینیم، لمس کنیم یا بچشیم، اما می‌توانیم گذر آن را اندازه‌گیری کنیم.

۶
رسول رازقندی
ممنون از پاسخ شما. آیا اندازه گیری ما می تواند با اندازه گیری دیگری تفاوت داشته باشد؟ دیگر اینکه اگر مفهوم زمان به این شکل را بپذیریم که قابل اندازه گیری است و بنابراین زمان گذشته و زمان حال و زمان آینده معنا پیدا می کند. اینجا یک خط پدید می آید. تکلیف ما با زمان آینده روی این خط چیست؟ یک مثال میزنم تا سوالم را بهتر متوجه بشید. هم اکنون فردی در یک کهکشان دیگر به فاصله 60 میلیون سال نوری در حال نگاه کردن با تلسکوپ به زمین است. نوری که از زمین به او میرسد مربوط به 60 میلیون سال پیش زمین است و بنابراین در حال مشاهده دایناسورها بر روی زمین است. در این سالها بخصوص چندهزار سال اخیر اتفاقات بسیاری روی زمین بخصوص افعال ما انسانها رخ داده اما هنوز به رویت او نرسیده. آیا ممکن است او بلحاظ زمانی در شرایطی قرار بگیرد که روی خط زمان جابجا شود و 6 میلیون سال آینده را تماشا کند؟ جواب این سوال تا حدودی به روشن شدن موضوع جبر و اختیار هم کمک می کند.
نمایش سوال