برو به محتوای اصلی

قسط وام 100 میلیونی مسکن چقدره؟

۱

من کجام؟ اینجا کجاست؟

در جوابکو می‌تونید در مورد هر موضوعی سوال کنید، به سوالای بقیه جواب بدید و تجربتون رو به اشتراک بگذارید!

اگر وام مسکن 90 یا 100میلیونی بگیرید، بهتون 3 عدد کارت میدهند برای پرداخت قسط که یک کارت یک میلیون شصت هزار تومان، کارت دوم پانصد و چهار هزار تومان و کارت سوم دویست و پنجاه و چهار هزارتومان است.

۷