برو به محتوای اصلی

چرا دولت ایران با افغانها برخورد درست نمیکند؟

من کجام؟ اینجا کجاست؟

در جواب‌کو می‌تونید در مورد هر موضوعی سوال کنید، به سوالای بقیه جواب بدید و تجربتون رو به اشتراک بگذارید!

ابراهیم اسدی
ابراهیم اسدی، لیسانس علوم اجتماعی/معلم بازنشسته

بهتر است سوال را با سوال جواب بدهم.

مگر دولت ایران با شهروندان ایرانی و سایر شهروندان جهان برخورد مناسبی دارد که با افغان ها داشته باشد؟؟

۹