برو به محتوای اصلی
رضا سالاری ، مهندس نقشه‌بردار

آخوندها هم سربازی میرن اما نه به آنصورتی که افراد عادی میرن. دوره تحصیلی حوزه طولانی هست و پس از این مدت طولانی باید به خدمت بروند. دوره آموزشی انحصاری و در یکی دو پادگان مخصوص انجام میشه و باقی دوران خدمت هم یا در عقیدتی سیاسی‌ها خدمت میکنند یا بصورت امریه در سازمانها مشغول میشوند.

https://www.mehrnews.com/news/3712966/جزئیات-طرح-خدمت-سربازی-طلاب-آموزش-نظامی-طلاب-به-۲-هفته-کاهش۱۱۴

https://hawzah.net/fa/News/View/106237/یادداشتک-%7C-مگر-طلبه‌-ها-سربازی-می-روند/?SearchText=خدمت%20سربازی۱۲

۰
نمایش سوال