برو به محتوای اصلی

دلیل بیشتر بودن واردات از صادرات در ایران چیست؟

من کجام؟ اینجا کجاست؟

در جواب‌کو می‌تونید در مورد هر موضوعی سوال کنید، به سوالای بقیه جواب بدید و تجربتون رو به اشتراک بگذارید!

ابراهیم اسدی
ابراهیم اسدی، لیسانس علوم اجتماعی/معلم بازنشسته
  • نداشتن دانش کافی برای تولید محصولات مرغوب و قیمت مناسب
  • تولیدات بنجل و بدردنخور بازار داخلی
  • وابستگی شدید صنعت و بازار ایران به واردات
  • نظام آموزشی مصرفی و غیرکاربردی و ضعف نظام آموزشی ایران در تولید دانش که منتهی به نداشتن تکنولوژی و نهایتا وابستگی علمی به خارج
  • وابستگی فرهنگی و باورهای قوی به کیفی نبودن محصولات ایران
  • فرهنگ دلالی و کاسب کارانه فرهنگ ایرانی
۵