برو به محتوای اصلی
داود متولی زاده
موسس شرکت هلینوس-دکتری هوش مصنوعی-رباتیکز

خیر، به نظر من، اما برای من بوده در حیطه دانشگاهی که مقاله و کتابی بوده باید می‌خریدم اما به خاطر دلیلی که شما عنوان کردید (تحریم‌ها) به صاحبش ایمیل زدم و توضیح دادم برام ایبوکش رو رایگان فرستاد.

پیشنهادم اینه شما هم همین کارو کنید ولی چون با یک سیستم طرف هستید نه شخص، دور از ذهن هست بگن اره مگر اینکه با شخص تصمیم‌گیرنده توی اون مجموعه وارد مذاکره بشید که کمکتون کنه.

۸
نمایش سوال