برو به محتوای اصلی
داود متولی زاده
موسس شرکت هلینوس-دکتری هوش مصنوعی-رباتیکز

از دو دیدگاه میشه بررسی کرد:

یک کارشناس شبکه خارجی:

معمولا درآمدی بین 4k تا 8K دارن. اگر مدارک سیسکو نداشته باشید با مشکل مواجه میشید. معمولا شغل‌ها و موقعیت‌های میدیریتی رو به سختی به یک خارجی میدن. به صورت کلی متخصص به حساب میاید و وضعیت خوبی خواهید داشت.

یک کارشناس شبکه هم وطن:

بر عکس کلیه موارد بالا منهای درآمد و وضعیت.

۸
نمایش سوال