برو به محتوای اصلی
رسول زارع، موسس سایت ساز سی فایو see5.ir

برای یادگیری بنظرم میتونید از منابع خوب فارسی استفاده کنید، بلاگ نوین دات کام، وبسیما و پایگاه دانش میزبانفا ۶۹محتوا آموزشی خوبی تولید کردند.

گذشته از اینا یک دوره ویدئو آموزشی آنالیتکیز با زیرنویس فارسی هم آکادمی گرشا۴۸ گذاشته که میتونید از وب سایتشون تهیه کنید.

۹
نمایش سوال