برو به محتوای اصلی
سعید جمشیدی
موسس تارگت

کسب و کارهای غیرصنفی معمولا نیاز به مجوزهای دولتی دارند. مثل کسب و کارهای حوزه‌ی درمان، گردشگری و ...

کسب و کارهای صنفی هم همانطور که از اسمش مشخص است از صنف مرتبط با خود باید مجوز دریافت کند.

۸
نمایش سوال
پاسخ‌های دیگر سعید جمشیدی