برو به محتوای اصلی
محسن

این مخازنی که آقای سید علی رحیمی گفتند با آب دریا پر می‌شوند و وقتی خالی شدند جای آنها را گاز  می‌گیرد. حال این گاز از کجا می‌آید؟

با پر شدن این مخازن از آب، این گاز توسط کمپرسورهایی فشرده شده و به مایع تبدیل می‌شود و در مخازن دیگری ذخیره می‌گردد. برای خالی کردن مخازن از آب، عکس این عملیات انجام می‌شود و این گاز مایع شده مجددا به حالت گاز تبدیل می‌شود و جای آب را می‌گیرد.

۳
نمایش سوال
پاسخ‌های دیگر محسن