برو به محتوای اصلی
اسماعیل ،

برای آگاهی از چگونگی دریافت ارز دانشجویی این اینفوگراف را بخوانید.

برای آگاهی از چگونگی دریافت ارز دانشجویی این اینفوگراف را بخوانید و برای دوستان و آشنایان محصل در خارج از کشور بفرستید.    #ارز  #ارز_دانشجویی
برای آگاهی از چگونگی دریافت ارز دانشجویی این اینفوگراف را بخوانید و برای دوستان و آشنایان محصل در خارج از کشور بفرستید.    #ارز  #ارز_دانشجویی
۹
الناز نجفی
خیلی ممنون از اطلاعاتی که به اشتراک گذاشتید. سامان محمودیان فکر کنم به درد شما میخوره برای آرمان جان اینطوری ارز بفرستید.
نمایش سوال