برو به محتوای اصلی

آیا بارش شهابی را می‌توان پیش‌بینی کرد؟ چگونه؟

من کجام؟ اینجا کجاست؟

در جوابکو می‌تونید در مورد هر موضوعی سوال کنید، به سوالای بقیه جواب بدید و تجربتون رو به اشتراک بگذارید!

خیلی کوتاه: بله. با شناسایی دوره‌ی دنباله‌دارهایی که عامل ایجاد بارش‌های مختلف هستند.

وقتی دنباله‌دارها به خورشید نزدیک می‌شوند، شروع به تبخیر می‌کنند. تنش وارد شده به دنباله‌دار باعث تکه تکه شدن و رها شدن بخشی از جرم موجود در آن در فضا می‌شود. این مواد در همان مسیر (مدار) به گردش خود به دور خورشید ادامه می‌دهند. اگر این مدار با مسیر چرخش زمین به دور خورشید تقاطع داشته باشد، پس از مدتی زمین وارد توده‌ای از مواد به جای مانده از دنباله‌دار خواهد شد. این توده جذب زمین می‌شود و در جو می‌سوزد. به این پدیده بارش شهابی می‌گوییم.

با محاسبه‌ی دوره‌ی بازگشت دنباله‌دارهای پدیدآورنده‌ی توده‌ی جرم بارش‌های شهابی گوناگون، می‌توان زمان آنها را پیش‌بینی کرد.

برای مثال بارش شهابی اسدی حاصل از برخورد توده‌ی بازمانده از دنباله‌دار تمپل است. زمین در زمانی خاص (انتهای آبان‌ماه) وارد مدار این دنباله‌دار می‌شود. پس هر سال این موقع بارش شهابی اسدی خواهیم داشت. اما خود بارش‌شهابی هر ۳۳سال (پس از گذر دنباله‌دار تمپل) تقویت می‌شود.

چند بارش شهابی دیگر:

بارش شهابی بِرساووشی: میانه‌ی تابستان. حاصل از توده‌ی به جای مانده از دنباله‌دار سوئیفت‌تاتل.

بارش شهابی جوزایی: هفته‌ی آخر آذر ماه. این بارش نوعی استثناست. دنباله‌داری مولد آن نیست. بلکه یک سیارک منشا موادش را تشکیل می‌دهد. (دنباله‌دار چیست؟)

۱۰