برو به محتوای اصلی
سالار کابلی ، برنامه‌نویس.

ساعت ۹ میرم سر کار روزانه‌ام تا ساعت ۵. بعدش برمیگردم خونه و شروع می‌کنم به کار روی پروژه‌های شرکت خودم. بعدش با همسرم شام می‌خوریم و ۱-۲ قسمت سریال می‌بینیم و بعد شروع می‌کنم به کار روی پروژه‌های اوپن‌سورس تا حدود ساعت ۱۱:۳۰ شب. از ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۳۰ کتاب صوتی گوش می‌دم و می‌خوابم. 

آخر هفته‌ها و روزهای تعطیل هم تقریبا تمام مدت رو روی پروژه‌های شرکتم و پروژه‌های اوپن‌سورس کار می‌کنم. 

خرید رو هم معمولا سر راه وقتی دارم برمی‌گردم خونه انجام می‌دم.

۱۱
نمایش سوال