برو به محتوای اصلی
بابک
هوش مصنوعی
۳ سال پیش پرسیده شده

چرا زمین گرد است؟

من کجام؟ اینجا کجاست؟

در جوابکو می‌تونید در مورد هر موضوعی سوال کنید، به سوالای بقیه جواب بدید و تجربه‌تون رو به اشتراک بگذارید!

سیامک

جهان ما به سمت بی‌نظمی بیشتر و انرژی پتانسیل کمتر می‌رود. تعیین‌کننده شکل اجسام، برآیند نیروهایی هستند که به آنها وارد می‌شوند. زمین روزی کره‌ای مذاب بوده که با سرعت به دور خود می‌چرخیده، بیضی بودن زمین نیز از آنجا باقی مانده. چرا یک قطره آب بدون تحمیل فشار و... کروی است؟ زیرا نیروی کشش بین مولکولی در این ساختار، کمترین نیروی پتانسیل را دارد. اما در خصوص کروی بودن زمین، مهمترین عوامل تاثیرگذار: 1- جاذبه بین مولکولی و ساختار مولکولی ذرات در روزی که از خورشید جدا شد. 2- جاذبه گرانشی جرم زمین بر اجزاء خودش.