برو به محتوای اصلی

چرا حاجی فیروز سیاه است؟

من کجام؟ اینجا کجاست؟

در جوابکو می‌تونید در مورد هر موضوعی سوال کنید، به سوالای بقیه جواب بدید و تجربتون رو به اشتراک بگذارید!

این طور گفته می‌شود که رنگ سیاه صورت حاجی فیروز نمایانگر همه‌ی سیاهی‌ها و ناپاکی‌ها است. او که سالی یک روز می‌آید نوید زایش دوباره‌ی مادر طبیعت را می‌دهد و لباس سرخ او نیز سمبل همین تحول و دگرگونی بزرگ است و این بشارت را با شادی و رقص و پایکوبی به ما می‌رساند.

۷