برو به محتوای اصلی

فلسفه لوگو باشگاه رم چیست؟

من کجام؟ اینجا کجاست؟

در جوابکو می‌تونید در مورد هر موضوعی سوال کنید، به سوالای بقیه جواب بدید و تجربتون رو به اشتراک بگذارید!

این لوگو نشانگر گرگی ماده است که به دو کودک دوقلو شیر می‌دهد. رمولوس و رموس دو برادر دوقلویی که ماده گرگی به آنها شیر می‌دهد و آنها را از مرگ نجات می‌دهد. این دو بزرگ می‌شوند و با تشکیل قدرت آمولیوس بر فراز تپه‌ی پالاتین شهر رم را برپا می‌کند و نخستین پادشاه رم می‌شوند. این دو از مهاجران شهر ویران‌شدهٔ تروا بودند. آمولیوس برادر خود نومیتر و پسرانش را می‌کشد و رئا سیلویا دختر او را ناچار می‌کند که راهبه شود تا بدین سان همسری اختیار نکند و فرزندی که شایستهٔ پادشاهی ‌است به دنیا نیاورد. ولی مارس خدای جنگ شیفتهٔ رئا سیلویا می‌شود و با او ازدواج می‌کند. رئا باردار شده و عمویش آمولیوس از این قضیه آگاه می‌گردد. پس رئا سیلویا را در زندان محبوس می‌کند تا زمان زایمانش فرا رسد. او دو پسر دوقلو به دنیا می‌آورد به نام‌های رموس و رمولیوس. آمولیو، رئا را زنده به گور می‌کند و دو پسر خردسال دوقلویش (رمولوس و رموس) رابه رود تیبر می‌اندازد. دو برادر از خیزاب خروشان رهایی می‌یابند و به کرانهٔ رود می‌رسند. ماده‌گرگی به آنها شیر می‌دهد و آن‌ها را از مرگ نجات می‌دهد. این دو بزرگ می‌شوند و با تشکیل قدرت آمولیوس عموی خود و قاتل پدرشان را نابود می‌کنند. رومولوس بر فراز تپه‌ی پالاتین شهر رم را برپا می‌کند و نخستین شاه رم می‌گردد. روموس هم شهری جدید را بر تپه‌ی آونتین بنا می‌کند. مقبول‌ترین داستان در مورد مرگ این دو برادر هم این گونه است که رمولوس پس از چندی برادرش را به دلیل گذر از قانون می‌کشد و خود نیز در طوفانی سخت درمی‌گذرد.

۱۵