برو به محتوای اصلی

چه نویسنده‌هایی مانند «اریک‌فون‌دنیکن» و «زکریا‌ ستچین» و کتاب‌هایی مشابه کتاب‌های نویسنده‌های مذکور میشناسید که معرفی کنید؟

من کجام؟ اینجا کجاست؟

در جواب‌کو می‌تونید در مورد هر موضوعی سوال کنید، به سوالای بقیه جواب بدید و تجربتون رو به اشتراک بگذارید!

هنوز هیچ کس جوابی نداده.