برو به محتوای اصلی
محسن

به نظر من در دانشگاه‌ها متأسفانه اساتید با دانشجویان وفق می‌یابند و به خوبی و کامل مطالب را بیان نمی‌کنند و به همین دلیل دانشجویانی که دنبال یادگیری مطالب هستند نمی‌توانند پیشرفت کنند و همه‌ی دانشجوها مجبور می‌شوند هم‌رنگ جماعت شوند. علت هم این است که همه فقط و فقط برای دریافت مدرک آمده‌اند ولی در یک کلاس آموزشی همه‌ی افراد اشتیاق  یادگیری دارند و به همین دلیل بهتر می‌توان مطالب مرتبط را آموخت. 

۱۵
نمایش سوال