برو به محتوای اصلی
محسن فرجی
طراح و هم بنیانگذار دادسان

محققین میگن مزه تقریبا وجود ندارد و یک مزه‌های کلی وجود دارند که زیاد تفاوت نمی‌کنند. زمانی که شما یک غذا را می‌خورید در اصل این مزه‌های مختلفی که حس می‌کنید، در اصل بوی غذا هستند به طوری که اگر دماغتان را بگیرید، مزه را حس نمی‌کنید. اینکه بوی اشیا نیز در اصل مولکول‌های خیلی ریزی از آن ماده هستند که جدا شده‌اند، پس زمانی که یک ماده را داغ می‌کنید، جنبش مولکولی بیشتر شده و در نتیجه تعداد مولکول‌های بیشتری از ماده جدا میشود، در نتیجه مزه دقیق‌تری را حس می‌کنید و تفاوت مزه مواد سرد و گرم هم همین است.

۹
شقایق نبی‌بخش
خیلی جالب بود!
نمایش سوال