برو به محتوای اصلی
رضا سالاری
رضا سالاری،مهندس نقشه‌بردار

اگر قرار به ادامه شیوه فعلی سربازی باشد قطعا بله. در شیوه فعلی آموزش نظامی مفیدی که در شرایط بحران مفید واقع بشه به سربازان داده نمیشه و ادامه روند فعلی چیزی بجز اتلاف سرمایه ملی و وقت جوانان نیست. ایده‌ال من سربازی حرفه‌ای و اختیاری که در اون هم آموزش مناسب و هم حقوق مناسب پرداخت بشه، هست. در این روش مطمئنا تعداد سربازان کم خواهد شد اما از لحاظ کیفیت آموزش وضع بهتری خواهیم داشت.

۸
نمایش سوال