برو به محتوای اصلی

بهترین روش‌های موجود برای بررسی علّیت (Causality) در اقتصادسنجی کدام‌اند؟

من کجام؟ اینجا کجاست؟

در جواب‌کو می‌تونید در مورد هر موضوعی سوال کنید، به سوالای بقیه جواب بدید و تجربتون رو به اشتراک بگذارید!

علیرضا جعفری
علیرضا جعفری،دانشجو اقتصاد

متداول‌ترین روش موجود برای بررسی رابطه علی، علّیت گرنجر (Grenger Causality) است. اگر رابطه علت و معلولی تنها میان دو متغیر مورد بررسی باشد، پاسخ‌های قابل اتکایی می‌توان از این روش دریافت کرد، اما اگر بیشتر از دو متغیر مورد مطالعه باشد، بررسی تجزیه واریانس (Variance Decomposition) و شوک‌های آنی (Impulse Response) نیز کمک‌کننده خواهد بود.

۵