برو به محتوای اصلی
محسن

پولدار شدن به سطح توقع مردم بستگی دارد. مطمئن باشید اگر تمام مردم ثروتمند شوند سطح توقع آنها هم بالاتر می‌رود یعنی بیشتر پول خرج می‌کنند. البته عده‌ای خیلی ول‌خرجی می‌کنند و برعکس عده‌ای صرفه‌جویی می‌کنند و دوباره فاصله‌ی طبقاتی به وجود می‌آید.

اگر فرض کنیم همه‌ی مردم به منبع ثروت وصل باشند و هیچ وقت فقیر نشوند (چنین چیزی غیر ممکن است) فکر کنم دنیا و آدم‌ها نابود شود. تعدادی از علل آن عبارتند از:

1- تفریح زیاد و نابودی منابع طبیعی

2- خوردن و آشامیدن زیاد و نابودی انسان‌ها

3- پایان یافتن منابع طبیعی و منابع انرژی و نابودی کامل زمین

...

۶
نمایش سوال
پاسخ‌های دیگر محسن