برو به محتوای اصلی
رضا هاشمی ، مهندس ارشد معماری کامپیوتر

به طور خلاصه پاسخ مناسب عرضه و تقاضا است. اما اینکه چه چیزی در نسبت عرضه و تقاضا تاثیر دارد پاسخ مفصل تری دارد. نرخ تورم. درآمدهای ارزی کشور. سیاستهای بانک مرکزی در کنترل تورم و یا کنترل عرضه و تقاضا. شرایط سیاسی و اقتصادی داخلی و جهانی. میزان سرمایه گذاری خارجی. هزینه‌های نظامی. بدهی.

۷
نمایش سوال
پاسخ‌های دیگر رضا هاشمی