برو به محتوای اصلی
رسول زارع ، موسس سایت ساز سی فایو see5.ir

افسانه کارآفرینی مایکل گربر کتاب خوبیه در زمینه سیستم‌سازی در کسب و کار.

کتاب مسری جونا برگر در زمینه بازاریابی ویروسی تولید محصولات یا خدماتی که همه عاشقانه آن را منتشر کنند. 

کیمیاگر پائولو کوئیلو

 اثر مرکب دارن هاردی

مدیریت زمان برایان تریسی

۱۱
نمایش سوال