برو به محتوای اصلی
رضا هاشمی
مهندس ارشد معماری کامپیوتر

آرزوهای کوچک و تنبلی (یا راحت طلبی) و اعتماد‌به‌نفس کم. به نظرم بزرگترین سرمایه یک استارتاپ رویای بزرگ آن است و باید در جستجوی تغییر بزرگ و اثر‌گذاری و به قول رایج Disrupt در ابعاد ملی و جهانی باشد و برای آن  شبانه روزی تلاش خستگی‌ناپذیر کند. رویای بزرگ روح بزرگ هم می‌خواهد. وقتی موسس استارتاپ از ابتدا دنباله‌رو دیگران باشد و نه مطالعه داشته باشد و نه سواد فنی یا کسب و کار و نه تصور واقعی از توانایی‌های خودش و هدفش از کار و زندگی و نه میل به تحمل سختی داشته باشد نمی‌تواند کار بزرگی انجاد دهد.

۹
نمایش سوال
پاسخ‌های دیگر رضا هاشمی