برو به محتوای اصلی
رضا هاشمی ، مهندس ارشد معماری کامپیوتر

موثرترین شکل معرفی برای خدمات محتوا محور به شیوه‌ای است که وفادارترین کاربران را ایجاد کند. تجربه شخصی من این است که بهترین مکان معرفی در صفحات شخصی کاربران و از طریق بازاریابی سینه به سینه (Gorilla Marketing)  است. روشهای مختلفی برای این شیوه معرفی وجود دارد و هدف نهایی کسب اعتماد و ورود به قلب مخاطب است. ایجاد فضای احترام متقابل با کاربران و ارتباط با لحن دوستانه و پاسخگویی سریع به مشکلات در کنار مصاحبه با رسانه‌ها بدون اشاره به کارکرد استارتاپی و تاکید بر ویژگیهای فرهنگی و اجتماعی خدمات به نظرم موثرند.

۸
نمایش سوال
پاسخ‌های دیگر رضا هاشمی