برو به محتوای اصلی
ناشناس

من بارها همزمان دو کتاب را خوانده‌ام و هر دو را به پایان رسانده‌ام. البته دو کتاب متفاوت را انتخاب کرده‌ام تا هر زمان که از نظر ذهنی خسته هستم کتابی را بخوانم که از جزییات کمتری استفاده شده و هنگامی که آمادگی بیشتری داشتم از کتاب دوم، که با شرح و تفصیل بیشتر نوشته شده است. مثلاً کتاب دیوید کاپرفیلد و کتاب گوژپشت نتردام.

و به این ترتیب هر دو را با لذت خوانده‌ام.

۲
نمایش سوال