برو به محتوای اصلی
ناشناس
۲ سال پیش پرسیده شده

بلوغ فکری را در چه میدانید؟

من کجام؟ اینجا کجاست؟

در جوابکو می‌تونید در مورد هر موضوعی سوال کنید، به سوالای بقیه جواب بدید و تجربتون رو به اشتراک بگذارید!

پذیرش این اصل که همه ما به ویژه خود من اشتباه میکنم یکی از معیارهای بلوغ فکری است. عقل و هوش به ما کمک میکند که از تکرار اشتباهات پرهیز کنیم. بنابراین هر چه انسان باهوش‌تر باشد کمتر اشتباه میکند. پرهیز از اشتباهات کمکی است که انسانها بواسطه هوش و درکشان به خودشان میکنند.

پذیرش اشتباه سعه صدر میخواهد و مهمتر از پذیرش اشتباه، اگر آن اشتباه حیطه اثر بیش از خود شخص را داشته باشد، اقرار به اشتباه است. بعضی از ما ممکن است اشتباهات خود را بپذیریم ولی شجاعت و جسارت اقرار به آن را نداشته باشیم. اقرار به اشتباه الزاما به هوش افراد وابسته نیست بلکه به بینش و درجه سلامت وجدان آنها وابسته است. 

اشتباه به پیشرفت انسان کمک میکند، اما اقرار به اشتباه به پیشرفت انسانیت کمک میکند. پیشگیری از تکراراشتباه، اعتماد به نفس را افزایش میدهد و اقرار به اشتباه اعتماد به هم را بیشتر میکند. 

در جوامع توسعه یافته، افراد با پذیرش و اقرار به اشتباهاتشان به ترویج اخلاق و اعتماد عمومی کمک میکنند.