برو به محتوای اصلی
علی محمدپور ، ICT Security Specialits

زمانی که یک کاربر سوالی را به صورت ناشناس ارسال می‌کند، در تاریخچه‌ ویرایش‌ها نگارنده سوال نمایش داده می‌شود و از این طریق موضوع ناشناس بودند نقض می‌شود.

۶
علی محمدپور
سیاوش محمودیان عزیز، ضمن تشکر از توضیح، به نظرم باید "ناشناس" بودن طرح کننده سوال به طور کامل اجرا شود و اینکه اگر قرار باشد در تاریخچه ویرایش‌ها، نام نگارنده به دلیل اینکه سوال اولیه بصورت عمومی درج شده بوده است نمایش داده شود، عملاً نقض این ویژگی هست.
در موضوع ثبت موضوع چون هرکاربری بجز نویسنده سوال هم امکان درج موضوع را دارد، شناس بودن آن منعی ندارد.
سیاوش محمودیان
علی جان، وقتی سوالی به صورت ناشناس پرسیده می‌شود در تاریخچه هم به صورت ناشناس اضافه می‌شه. اگر ابتدا سوال به صورت شناس پرسیده بشه و ویرایش کنید و به ناشناس تبدیل کنید، نام شما چون در ابتدا به صورت شناس در تاریخچه نمایش داده می‌شه.
همینطور اگر به صورت ناشناس سوالی پرسیده شه، اگر به سوال موضوع اضافه کنید، موضوعات به صورت شناس اضافه خواهند شد. به نظرتون کدوم تیکه از این پروسه باید تغییر پیدا کنه؟
نمایش سوال
پاسخ‌های دیگر علی محمدپور