برو به محتوای اصلی
محسن محمدی ،

بنظرم صفحات هر یک از موضوعات باید مخصوص به خودش باشه یعنی هدر هر موضوع به اشتراک گذاشته بشه و با رای کاربران انتخاب بشه اینطوری موضوعات از حالت خشکی در میان و خلاقیت در صفحه موضوعات خیلی بیشتر میشه.

۴
نمایش سوال