برو به محتوای اصلی

منوی تنظیمات برای آگاه‌سازی‌ها وجود ندارد. برای مثال من نمی‌توانم آگاه‌سازی‌های فعالیت یک فرد خاص را که دنبال کردم بی‌صدا کنم و یا سایر تنظیمات.

۳
امید اعظمی
و یا حتی اینکه من می‌خوام برای یک مدت از یک شخص خاص آگاه سازی دریافت نکنم. اما فقط برای یک مدت خاص. نه بطور دائم. فالو آنفالو کردن مدام کار حرفه‌ای و جالبی نیست اما با یک قابلیت ساده بی‌صدا کردن میشه این اختیار رو داشت که در صورت نیاز آگاه‌سازی‌های یک فرد خاص رو برای مدتی ندید و بعد دوباره فعالش کرد.
امید اعظمی
با یک مثال خیالی توضیح میدم:
من می‌خوام از جواب‌هایی که شما میدین آگاه بشم. نه از سوال‌هایی که می‌پرسید که این امکان وجود نداره. ما توی جواب کو دنبال جواب سوال‌ها می‌گردیم نه خود سوال‌ها.
پس اولویت آگاه‌سازی‌ها باید روی جواب‌هایی که به سوالات داده میشه باشه نه سوالاتی که پرسیده میشه.
بازم این نظر من هست که اضافه کردن هر دو (آگاه‌ساز سوال و جواب) و قابلیت شخصی سازی کردن (باصدا و بی‌صدا کردن) هردو میتونه مفید و کاربردی باشه.
سیاوش محمودیان
بخش تنظیمات آگاه‌سازی‌ها به زودی اضافه خواهد شد. به این صورت که می‌توانید انتخاب کنید کدام عملیات باعث چه نوع آگاه‌سازی (تلگرام، داخل جواب‌کو و یا ایمیل) شود.
در مورد مثالی که به آن اشاره کردید، اگر از فعالیت شخص خاصی را نمی‌خواهید آگاه‌سازی بگیرید پس دلیل دنبال کردنش چه بوده؟ می‌خوام بهتر متوجه این مورد خاص بشم.
نمایش سوال