برو به محتوای اصلی
الناز نجفی ، مهندس کارشناس تجهیزات پزشکی

به جای نگرانی و حساسیت در مورد معدل، سعی میکردم بیشتر روی درس‌های تخصصی تمرکز کنم که بعدا تو کار واقعی به دردم بخوره. مثلا به جای درسای عمومی وقت بیشتری روی یادگیری نرم‌افزارهای مهندسی و طراحی میگذاشتم. 

۵
نمایش سوال