برو به محتوای اصلی
رضا هاشمی ، مهندس ارشد معماری کامپیوتر

فیلم و کتاب پدرخوانده (فیلم اثر فرانسیس فورد کاپولا  از رومان ماریو پوزو):
بهش پیشنهادی میکنم که نتونه رد کنه!

اول اینجور به نظر میاد که قراره پول زیادی بهش بده اما وقتی سر جدا شده اسب محبوب و گران‌قیمت طرف را شب در تخت خوابش میگذارند ابعاد موضوع روشن میشه.

کتاب ۱۹۸۴ (اثر جرج اورول ترجمه‌های مختلف - صالح حسینی):
عقل به آمار نیست.

با این معنی که مهم نیست چند درصد مردم چگونه فکر میکنند. فکر سلیم با آمار عوض نمیشه. ماجرای کتاب درباره حکومتی زورگو است که کنترل همه ابعاد زندگی مردم را در دست میگیرد.

۸
نمایش سوال
پاسخ‌های دیگر رضا هاشمی