برو به محتوای اصلی
متاسفانه در حال حاضر امکان ایجاد محتوا در این پورتال وجود ندارد.
وحید هاشمی ، برنامه نویس
 • اقبال لاهوری:
  • یاد ایامی که خوردم باده‌ها با چنگ و نی      جام می‌ در دست من مینای می‌ در دست وی
 • عمر خیام:
  • خیام اگر ز باده مستی خوش باش
   با ماه رخی اگر نشستی خوش باش
   چون عاقبت کار جهان نیستی است
   انگار که نیستی چو هستی خوش باش
 • هوشنگ ابتهاج:
  • گر مرد رهی غم مخور از دوری و دیری           دانی که رسیدن هنر گام زمان است
۶
نمایش سوال
پاسخ‌های دیگر وحید هاشمی